CZ     GB     RU    
   CZ +420 774 582 995    

GDPR

V souladu s Nařízením EU 2016/679 (dále jen GDPR), Vás tímto informujeme, že naše společnost (dále jen „správce osobních údajů“) zpracovává Vaše osobní údaje bez souhlasu za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy a titulu oprávněného zájmu správce osobních údajů dat a nakládání s nimi dle výše uvedeného nařízení.

Kategorie osobních údajů:
Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, u fyzických osob podnikajících dále IČ, DIČ a adresa sídla, případně další osobní údaje jako např. Číslo účtu, telefon, email, jsou-li pro plnění smlouvy nezbytné.

Práva subjektu údajů:
  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu a doplnění osobních údajů
  • Právo na výmaz
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost vybraných osobních údajů

Doba uložení osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány v souladu se směrnicí „Směrnice o oběhu a archivaci dokladů“ dle daného typu písemnosti a smluvního vztahu

O výpis z evidence Vašich zpracovávaných osobních údajích můžete požádat na emailu info@bestsruby.cz
FORESTHOME s.r.o.